Słowo dziekana

Wydział Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczął swoją działalność w październiku 2002 roku. Wydział prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia. Rodzaj specjalności dobierany jest na podstawie preferencji studentów. Istnieje możliwość odbywania studiów w indywidualnym toku nauczania. Studia magisterskie mogą być kontynuowane na wybranym przez absolwenta Wydziale i kierunku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Przy Wydziale funkcjonuje Koło Naukowe„Economy&Society”. Członkowie Koła biorący udział w projektach badawczych uzyskują za swoją pracę honoraria z renomowanych wydawnictw naukowych.

Większość absolwentów Wydziału, w porównaniu do studentów z innych Uczelni, uzyskiwała wyniki znacznie wyższe od przeciętnych. Tak wysokie osiągnięcia w nauce gwarantują wysoki poziom wiedzy, który z kolei zaowocuje w dalszej karierze zawodowej. Potwierdzeniem zdolności naszych absolwentów są wyniki zdobywane na kontynuowanych przez nich studiach magisterskich, nie tylko na naszej Uczelni, ale także na innych renomowanych uczelniach krajowych i zagranicznych. Wydział Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej edukuje przede wszystkim przyszłe kadry sfery decyzyjnej, czyli kadry: instytucji samorządowych i rządowych, instytucji bankowych i ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw (w tym gospodarstw rolnych), organizacji społecznych itp. Do wykonywania swoich zadań Wydział jest dobrze przygotowany pod względem kadrowym. Osiągnięcia naukowe kadry w latach 2005-2009 zostały wysoko ocenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co pozwoliło uzyskać kategorię drugą. W latach 2007, 2010 i 2012 Kierunek uzyskał akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Dziekan: dr Dorota Ostrowska