AKADEMIA DOBRYCH PRAKTYK WSFIZ – POZNAJ MASTERKĘ RMP® I RSMP® DOROTĘ OSTROŻAŃSKĄ

W ramach cyklu spotkań z praktykami biznesu – Akademii Dobrych Praktyk WSFIZ, w piątek 3 listopada 2017 r. o godz. 17.00, w roli prelegentki wystąpi Dorota Ostrożańska, która na podstawie swoich doświadczeń zawodowych podzieli się wiedzą z zakresu zarządzania przez motywowanie.
Miejsce: WSFiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40, Aula Duża.
Temat spotkania:  „Zarządzanie poprzez motywację wg modelu Prof. S. Reissa – Reiss Motivation Profile®”
Termin: 03.11.17 r.
Godzina: 17.00-18.30
Sylwetka prelegentki:


Dorota Ostrożańska – trenerka, mentorka, facylitatorka, coacherka, masterka RMP® i RSMP®. Absolwentka UW, Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH, Szkoły Trenerów Metrum, Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Nonviolent Communication. Finalistka wyróżniona w VI Edycji konkursu Polish National Sales Awards 2014 w kategorii Trener Sprzedaży. Od 24 lat związana z branżą sprzedaży, początkowo jako specjalista konsultant, finalnie jako menedżer zarządzający zespołami sprzedawców, szkoleniowców, mentorów i menedżerów. Obecnie z pasją wykonuje zawód trenera prowadząc szkolenia z zakresu efektywnej sprzedaży i rekrutacji, motywacji, przywództwa. Zespoły przez nią szkolone systematycznie generują najwyższe progresy w organizacjach. Posiada rozległe doświadczenie w projektowaniu szkoleń; jest autorką licznych publikacji dla prasy wewnętrznej współpracujących z nią korporacji. Najważniejsze kryterium oceny własnej i innych od zawsze stanowi dla niej edukacja, dyktowana pragnieniem samodoskonalenia i świadomością, iż w ówczesnym świecie uczenie się jest i ważne i wszechobecne. Z dumą wyznaje koncepcję lifelong learning doskonaląc kompetencje. Jej pracę Personal branding trenera, wieńczącą studia podyplomowe, recenzenci uznali za wybitną. Fascynuje ją wiele zagadnień, m.in. analiza transakcyjna, NVC, holakracja, turkusowe organizacje, zarządzanie przez motywację i wartości, systemy motywacji ludzkich, talenty Gallupa. W wolnych chwilach zgłębia temat kreowania marki osobistej i pracuje nad wydaniem publikacji naukowych i książki o tym temacie. Jest szczęśliwą matką 16-letniej Róży. Kocha warsztaty rozwoju osobistego, egzotykę Bliskiego Wschodu, prozę Gaardera. Tworzy kolaże i maluje techniką Vedic Art.
Zarządzanie poprzez motywację wg modelu Prof. S. ReissaReiss Motivation Profile®

„Nasza motywacja jest potwierdzeniem naszych głęboko zakorzenionych wartości; chodzi w niej o cele, wartości i sens życia”
Prof. Steven Reiss, „16 pragnień”, Prószyński i S-ka, 2008

O motywacji napisano i powiedziano niemal wszystko. Znamy teorie motywacji i słynne nazwiska jej twórców, wyniki badań, systemy motywacyjne, czynniki, procesy, rodzaje. Pracujemy nad zwiększaniem motywacji, zarówno własnej, jak i innych niemal nieustannie. Poszukujemy narzędzi, inwestujemy w rozwój kompetencji, tworzymy indywidualne plany rozwoju i zastanawiamy się, jak kultura organizacji, którą tworzymy wpływa na ścieżki karier jej zmotywowanych (bądź nie) pracowników. Można powiedzieć, że mamy motywację do tego, by się motywacji przyglądać i nią zajmować. Z niekwestionowanych powodów temat ten porusza nas i mobilizuje, chcemy go rozumieć i mieć nań wpływ. Nic dziwnego, bo umiejętność motywowania to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku. Uznaje się ją za najważniejszą funkcję zarządzania. Etymologicznie z łaciny „motivus-tae” to „skłaniający do ruchu”, zaś „motivus” to przeżycie pobudzające do działania lub powstrzymujące przed działaniem czy wręcz szkodzące jego wykonaniu. Co sprawia, że jesteśmy zmotywowani? Które bodźce nas nie motywują i dlaczego tak się dzieje? Jak stale osiągać ów stan wewnętrznej motywacyjnej atrybutowej gotowości? Jak go zachować na dłużej i mieć do niego dostęp, by samemu osiągać „a little bit more” czyli wszystko, czego się od nas oczekuje i trochę więcej oraz mobilizować do tego innych? Odpowiedzią i równolegle gwarantem sukcesu jest Zarządzanie poprzez motywację wg modelu Prof. S. Reissa – Reiss Motivation Profile®.