Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ – spotkanie z Panem Prezesem Lechem Jerzym Pileckim

W dniu 19 października 2018 r. (17:00) zapraszamy na wykład z cyklu Akademia Dobrych Praktyk WSFIZ, w rolę eksperta wcieli się Pan Prezes Lech Jerzy Pilecki, białostocki przedsiębiorca oraz działacz społecznyZapraszamy, wykład odbędzie się w Auli Dużej.

Temat spotkania: „Mój świat biznesu i podróży z dzwonkami”.

 

Lech Jerzy Pilecki – Urodziłem się w polskiej, głęboko wierzącej, katolickiej i patriotycznej rodzinie.  Mój ojciec, Kazimierz Pilecki, był do wybuchu II wojny Światowej, podoficerem Korpusu Ochrony Pogranicza, internowany przez Sowietów do łagrów i lata życia spędził w obozach koncentracyjnych w Starobielsku
i Smoleńsku, skąd dopiero w 1946 roku,  cudem powrócił. Moja matka Marta Pilecka z d. Erenst, pochodziła z bogatej rodziny ziemiańskiej mającej kilkanaście  dużych majątków ziemskich w okolicach miasteczka Rubieżewicze koło Nowogródka i Stołpc, na terenach kiedyś należących do Polski a dziś do Białorusi.  Dziadek mojej Mamy to podporucznik Powstania Styczniowego, na którego grobie wyryty jest napis „Weteran 1863 r”.

W 1968 roku ukończyłem studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku, uzyskując tytuł Inżyniera Budownictwa Lądowego z czym związana jest moja podstawowa działalność zawodowa.

Obecnie jestem właścicielem położonego w Białymstoku, 2-hektarowego Centrum Handlowego przy ul. Ryskiej, dając bezpośrednio lub  pośrednio pracę dla ponad 300 osób.

Ponadto jestem współwłaścicielem dużej firmy deweloperskiej PBM „Śródmieście” w Białymstoku oraz Biura Podróży „New York” także w Białymstoku.

Moją działalność zawodową starałem się godzić z pełnieniem wielu funkcji społecznych.

Przez ostatnie 20 lat byłem Prezesem Podlaskiego Klubu Biznesu, głównego animatora na Podlasiu samorządności gospodarczej, organizując niezliczoną ilość akcji społecznych,  zagranicznych misji gospodarczych, szkoleń, sympozjów, konferencji i spotkań z najwybitniejszymi osobistościami życia politycznego, duchowieństwa, świata nauki, kultury i gospodarki. Dziś jestem Honorowym Prezesem tego Klubu.

Przez ostatnie  ponad 10 lat byłem Przewodniczącym Rady Społecznej Białostockiego Centrum Onkologii, w którym  za kwotę ponad 1 mln zł w ramach mojego sponsoringu wyremontowałem całe, 23 łóżkowe piętro szpitalne Oddziału Onkologii Klinicznej im dr Ewy Pileckiej z  pododdziałem chemioterapii dziennej. Oddział ten został nazwany imieniem mojej zmarłej żony, która przez 25 lat pracowała na tym Oddziale jako Zastępca Ordynatora a ja dodatkowo co roku funduję jeszcze specjalną nagrodę pieniężną dla najlepszego w danym roku pracownika tego Oddziału.

Od 12 lat jestem Zastępcą Przewodniczącej Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i posiadam  honorowy tytuł „Zasłużonego dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

Od wielu lat  zaangażowany jestem społecznie i sponsoruję wielokierunkową działalność podlaskiego sportu i Ruchu Olimpijskiego  za co otrzymałem Złoty Medal  za zasługi od Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Przez ostatnie 3 lata pełniłem obowiązki Konsula Honorowego Mołdawii w Białymstoku za co zostałem wyróżniony specjalną nagrodą Ministra Spraw Zagranicznych tego Kraju za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwijania współpracy między naszymi krajami.

Od 2014 roku jestem Członkiem Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych Parafii Św. Królewicza Kazimierza w Białymstoku. To jest największa i bardzo zasłużona w naszym mieście Parafia, do której należę od blisko 30 lat.

W Białymstoku mieszkam od ponad 50 lat i w tym mieście jak społecznik i sponsor pełniłem lub pełnię nadal mnóstwo jeszcze innych funkcji społecznych takich jak: Członek Rady Gospodarczej Prezydenta Białegostoku, Przewodniczący Podlaskiego Forum Gospodarczego, Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Członek Rady Gospodarczej Marszałka Województwa Podlaskiego, Członek Rad Konsultacyjnych  lub Konwentów Doradczych głównych Uczelni Podlasia i jeszcze mnóstwa innych.

Ponadto w ramach promowania kultury naszego Regionu, zorganizowałem i trzykrotnie opłaciłem koszty wyjazdy Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” na Festiwale Kultury Polonijnej  w Honolulu na Hawajach. Otrzymałem za tą działalność najpierw Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury a póżniej  nagrodę wpisania  mnie przez Ministra Kultury do „Złotej Listy 20 Największych Sponsorów Kultury w Polsce w 1998 roku”.

Za moją działalność społeczną i zawodową, otrzymałem szereg orderów, odznaczeń, medali i nagród wśród których są m. innymi:a)     Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, od Prezydenta RP,
a)    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, od Prezydenta RP,
b)   Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego przyznana przez Sejmik woj. Podlaskiego,
c)    Srebrny Krzyż Zasługi, od Prezydenta RP,
d)   Nagroda  „Złote Gryfy” za 2016 rok Rady Miasta Białystok  za całokształt dotychczasowej działalności,
e)    Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż za „Zasługi dla Pożarnictwa”,
f)     Dobroczyńca 2007 roku, Nagroda Prezydenta Białegostoku,
g)    Krzyż Floriański Ochotniczych Straży Pożarnych,
h)   Brązowy Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju,
i)     Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Turystyki”.
j)     Odznaka  „Zasłużony Działacz Kultury”

Ostatnio, 13 maja 2018 roku, Wielka Narodowa Kapituła Orderu Świętego Stanisława w Polsce, przyznała mi Order Świętego Stanisława III Klasy wraz z wpisem  do rejestru Kawalerów i Dam Orderu pod pozycją 676.

 

Moją pasją są dalekie podróże po świecie i kolekcjonowanie dzwonków. Zwiedziłem już blisko 150 krajów skąd przywiozłem ponad 7  tysięcy  dzwonków. Jest to jeden z największych na świecie zbiorów o którym opowiadam w rozgłośniach radiowych, studiach telewizyjnych, na autorskich spotkaniach z młodzieżą i dorosłymi a także na łamach gazet i czasopism. Z moich opowieści powstała emitowana  przez ponad rok w Polskim Radio Białystok, autorska audycja radiowa  „Opowieści z krainy dzwonków” a w 2017 roku wydałem książkę „Podróże z dzwonkami” z 206 krótkimi opowieściami o podróżach i  kolekcjonerstwie.

Od 1996 roku posiadam podwójne obywatelstwo Polski i Stanów Zjednoczonych.

Jestem żonaty z Anną Pilecką.

Mam dwie córki Agnieszkę i Urszulę oraz czterech wnuków.

Jestem bezpartyjny i nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej.