„Ekonomia wobec współczesnych problemów rozwoju. Wyzwania na kolejną dekadę” – XX Forum PTE

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XX Podlaskie Forum Ekonomistów pt. „Ekonomia wobec współczesnych problemów rozwoju. Wyzwania na kolejną dekadę”. Jubileuszowe XX spotkanie Forum odbędzie się w dniu 20 marca 2019 roku (środa) o godz. 1300 w Auli imienia Prof. Tadeusza Kasprzaka w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40.

Ideą spotkań Podlaskiego Forum Ekonomistów, zainicjowanego w 2008 roku jest wymiana myśli i poglądów między pracownikami naukowymi wyższych uczelni województwa podlaskiego, przedsiębiorcami i politykami w zakresie ważnych
i  aktualnych problemów społeczno-gospodarczych kraju i regionu oraz integracja środowiska ekonomistów naszego regionu.

Głównymi prelegentami będą:

  • dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes PTE, Przesilenie cywilizacyjne – globalne trendy w gospodarce
  • dr hab. Robert Ciborowski – Rektor UwB, Uwarunkowania konwergencji technologicznej w gospodarkach rozwijających się
  • dr hab. Stanisław Łobejko – SGH w Warszawie, Transformacja cyfrowa – nowe wezwania dla polskich przedsiębiorstw
  • Pan Jan Zadykowicz – Prezes firmy JAZON Sp. z o. o., Współczesne problemy rozwoju z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Cele statutowe PTE:
• popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
• działalność opiniotwórcza,
• podnoszenie kwalifikacji,
• integracja środowiska ekonomistów.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej (www.pte.pl), na której na bieżąco zamieszczane są informacje o działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i podejmowanych inicjatywach.

Zachęcamy też do odwiedzania księgarni internetowej PTE, gdzie dostępne są publikacje w wersji elektronicznej.

Książki: http://www.ksiazkiekonomiczne.pl/

  1. „Etyka i ekonomia”

http://pte.pl/pliki/pdf/etyka_a_ekonomia_wersja_do_internetu.pdf

Także Biuletyny PTE: http://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.html

  1. Biuletyn nr 4/2018

http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn-v15.pdf

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku powstał 13 grudnia 1963 roku. Od 46 lat działamy na terenie województwa podlaskiego. Skupiamy pracowników naukowych głównych uczelni regionu oraz osoby zainteresowane w upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej i realizacji innych celów statutowych.

PTE oddział w Białymstoku skupia się na popularyzowaniu wiedzy ekonomicznej oraz badaniach naukowych. Nasza główna działalność to:

– Podlaskie Fora Ekonomistów http://pte.uwb.edu.pl/podlaskie-forum-ekonomistow

– Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej http://pte.uwb.edu.pl/owe

– Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską http://pte.uwb.edu.pl/konkurs-na-najlepsza-prace

– Działalność wydawnicza http://pte.uwb.edu.pl/publikacje-pte