III Kongres Liderów Zmian – Dołącz do Liderów Zmian! (20-21.04.2018)

Co? III KONGRES LIDERÓW ZMIAN
Kiedy? 20-21 kwietnia
Gdzie ?: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Więcej ?: www.kongresliderowzmian.pl

PRZEWAGA DZIĘKI WSPÓŁPRACY – WYZWANIA GOSPODARKI 4.0

Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider. Ambicją organizatorów jest zainspirowanie uczestników wydarzenia do poszukiwania nowych kompetencji oraz stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie ze zmianą w zmieniających się realiach życia gospodarczego i społecznego..

Hasło przewodnie tegorocznego Kongresu – Przewaga dzięki współpracy w gospodarce 4.0 – zapowiada merytoryczną dyskusję na temat warunków i wyzwań, które determinują funkcjonowanie menedżera we współczesnym świecie. Realia życia społeczno-gospodarczego w ostatnim czasie zyskały oblicze, które do niedawna stanowiło fabułę filmów science fiction. Obrazy z tego gatunku, jak chociażby „A.I. Sztuczna inteligencja” Stevena Spielberga z 2001 roku, współcześnie nikogo nie zaskakują a duża ich część stała się codziennością. Postęp technologiczny związany lub wynikający z procesu globalizacji, zasadniczo zmienił, i co ważne – radykalnie zmienia, warunki funkcjonowania człowieka we wszystkich sferach jego aktywności.

Technologia tworzy nowe możliwości rozwoju, ale równocześnie kreuje nowe standardy ich wykorzystania. Obok wiedzy technologicznej i czynników materialnych widoczna jest rosnąca rola kompetencji „miękkich” oraz potrzeba wewnątrz- i międzysektorowej elastycznej współpracy. Spełnienie tych standardów uprawdopodabnia rynkowe powodzenie, oszczędność czasu czy wzrost efektywności. Oddziałuje też na bezpieczeństwo, które aktualnie wymaga rozpoznania nowych zagrożeń i dopasowania sposobów ich eliminacji.

Zgodnie z dobrym zwyczajem lat ubiegłych w drugim dniu Kongresu proponujemy cykl praktycznych warsztatów kształtujących wiedzę i umiejętności, najbardziej pożądane kompetencje menadżera Gospodarki 4.0.

Zdobyte doświadczenie pozwala stwierdzić, że ranga poruszanych zagadnień, a także ekspercki poziom prezentowanych treści powodują, że Kongres ma bardzo istotny wpływ na przyjmowane przez przedsiębiorstwa koncepcje rozwoju kapitału ludzkiego.

Do zobaczenia podczas obrad III Kongresu Liderów Zmian!

Więcej ?: www.kongresliderowzmian.pl