IV KONGRES LIDERÓW ZMIAN (5-6 kwietnia 2019r.)

Liderzy Zmian!

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w organizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. IV Kongresie Liderów Zmian. Jest to spotkanie profesjonalistów, którzy w toku eksperckiej dyskusji dzielić się będą swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi problematyką Kongresu przedstawicielami życia gospodarczego kraju i regionu.

III Kongres Liderów Zmian w liczbach
– Ponad 300 Liderów Zmian
– 30 ekspertów
– 9 profesjonalnych warsztatów i jeden sztandarowy cel – upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider.

 

Zrealizowane dotychczas trzy edycje Kongresu Liderów Zmian cieszyły się dużym zainteresowaniem środowisk biznesowych. W każdej z nich uczestniczyło ponad 300 przedsiębiorców, liderów podlaskiej gospodarki, oraz menedżerów z wielu firm i instytucji. Zdobyte doświadczenie pozwala stwierdzić, że ranga poruszanych zagadnień, a także ekspercki poziom prezentowanych treści powodują, że Kongres ma bardzo istotny wpływ na przyjmowane przez przedsiębiorstwa koncepcje rozwoju kapitału ludzkiego.

Do zobaczenia na IV Kongresie Liderów Zmian!

Więcej: kongresliderowzmian.pl