MBA Program Stypendialny Polish American Business Leaders


Ruszyła rekrutacja do II edycji programu stypendialnego Polish American Business Leaders.
Termin składania wniosków 30 września 2015

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu – partnerzy Quinnipiac University i Central European Institute, w ramach programu stypendialnego Polish American Business Leaders, zapraszają wszystkich studentów i absolwentów zainteresowanych uzyskaniem stypendium MBA do zgłoszenia swej kandydatury i złożenia aplikacji.
Dwie osoby z Polski, wyłonione w I edycji konkursu, już jesienią bieżącego roku rozpoczną studia MBA w Quinnipiac University w USA. Jednym z tych uczestników jest absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Marcin Ambrożej.
Więcej informacji: www.poland.us/strona,55,20441,0,quinnipiac-universitys-first-two-polish-american-business-leader-scholars-introduced-at-warsaw-launch-event.html
I Ty skorzystaj z tej szansy!
Polish American Business Leaders to trzyletni program stypendialny Quinnipiac University oraz Central European Institute (Hamden, Connecticut, USA) obejmujący studia MBA w USA i pracę w amerykańskich firmach.
Ze względu na duże zainteresowanie II edycją programu Polish American Business Leaders i ograniczoną liczbą miejsc, zgłoszeń należy dokonywać do dnia 30 września 2015 r. elektroniczne wypełniając formularz zgłoszeniowy. O zakwalifikowaniu do udziału w programie WSFiZ poinformujemy Państwa drogą e-mailową. Organizację spotkania informacyjnego przewidujemy na 17 października 2015 r. W drugim etapie zgłoszeń zainteresowani kandydaci powinni złożyć do dnia 25 listopada 2015 r. komplet dokumentów zgodnie z „Ramowymi informacjami dotyczącymi programu „Polish American Business Leaders”.
Ramowe informacje dotyczące programu „Polish American Business Leaders”:

ikonkaStudent Selection for the Polish-American Business Leader Scholarship 2015.pdf