„Polska polityka gospodarcza a koncepcja Społecznej Gospodarki Rynkowej” – zapraszamy na wykład (25.07.2018 r.)

Zapraszamy w dniu 25 lipca 2018 r. (środa), o godzinie 14:30 obędzie się  wykład prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej pod tytułem:„Polska polityka gospodarcza a koncepcja Społecznej Gospodarki Rynkowej”organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie
Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filię w Ełku oraz Fundację Konrada Adenauera.
Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej 1
————————————————-
Elżbieta Mączyńska – profesor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk; prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek: Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Narodowej Rady Rozwoju. Autorka lub współautorka ponad 200 publikacji na temat funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw, w tym na temat długów i upadłości przedsiębiorstw. Kreatorka modeli predykcji bankructwa.