WSFIZ – NAJLEPSZĄ NIEPUBLICZNĄ UCZELNIĄ W REGIONIE!

Szanowni Państwo!

kolejny rok z rzędu Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zajęła pierwsze miejsce w regionie w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy”. WSFiZ już od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w badaniach rankingowych, potwierdzając tym: Prestiż, Absolwentów na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukową, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.
Nadrzędnym imperatywem przygotowanego rankingu jest budowanie kultury jakości. Pierwsze miejsce w regionie dla nas to wielki zaszczyt, ale też i zobowiązanie do dalszej pracy.

Więcej  o rankingu…

http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-uczelni-niepublicznych