Najlepsza niepubliczna uczelnia w regionie!


Pierwsze miejsce w regionie w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy”.

WSFiZ już od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w badaniach rankingowych, potwierdzając tym: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukową, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku wśród wszystkich uczelni niepublicznych z całej Polski uplasowała się na 28 miejscu, awansowaliśmy w rankingu o 14 miejsc.
Nadrzędnym imperatywem przygotowanego rankingu jest budowanie kultury jakości. Pierwsze miejsce w regionie dla nas to wielki zaszczyt, ale też i zobowiązanie do dalszej pracy.