„Zrób sobie prezent czyli jak usprawnić funkcjonowanie firmy” (6.12.17)

Opis warsztaty:”Zrób sobie prezent i dowiedz się jak skutecznie stosować Lean Management w usprawnieniu funkcjonowania przedsiębiorstwa” .

Jeżeli chcesz obniżyć koszty, wyeliminować zbędne czynności wykonywane w firmie, pozbyć się marnotrawstwa, to spotkanie jest dla Ciebie!

Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich którzy chcą usprawnić działanie firmy między innymi dla: właścicieli firm, kadry menadżerskiej wyższego i średniego szczebla, osób odpowiedzialnych za proces usprawniania firmy oraz dla wszystkich osób zainteresowanych koncepcją zarządzania Lean Management. Na tym spotkaniu dowiesz się jak podnieść satysfakcję klienta poprzez ciągły proces doskonalenia firmy, jak lepiej dopasować się do oczekiwań konsumentów, jak wyeliminować marnotrawstwo, obniżyć koszty, skrócić czas wykonywania procesów, jak łatwiej reagować na zmiany rynku, oraz jak doprowadzić do większego zysku firmy. Spotkanie dzięki praktycznemu podejściu i wykorzystaniu teoretycznej wiedzy zapozna Ciebie z koncepcji szczupłego zarządzania Lean Management, która przynosi szereg korzyści w każdym rodzaju działalności. W trakcie warsztatu zaplanowane są interaktywne elementy gdzie każdy z uczestników, będzie miał możliwość sprawdzenia się w realnym usprawnianiu procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu spotkaniu każdy uczestnik dowie się:czym jest koncepcja szczupłego zarządzania Lean Management oraz zapozna się z istotą kultury ciągłego doskonalenia,pozna najważniejsze metod z zakresu Lean Management i zdobędzie przekonanie o ich skuteczności oraz motywacji do korzystania z nich w swojej pracy,zdobędzie wiedzę dotyczącą głównych rodzajów strat (MUDA, MURI, MURA), eliminacji marnotrawstwa oraz budowania wartości dodanej dla przedsiębiorstwa,jak szybciej reagować na zmiany rynku czy też potrzeby klientów.Generalnie chodzi o to aby obniżyć koszty, zwiększyć zysk i usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zapraszam więc na krótki warsztat o Lean Management. Jest to wstęp, prolog, pilot lub początek czegoś więcej co pozwoli usprawnić Twoją firmę.

Miejsce: WSFiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40, Aula Duża.
Temat warsztatu :„W pogoni za doskonałością – Lean oczami praktyka”
Termin: 6.12.17 r.
Godzina: 17.00-18.30

Opis eksperta:

Artur Zawadzki absolwent kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Warszawskiej. Na co dzień pełni funkcję Specjalisty Optymalizacji Procesu oraz trenera wewnętrznego Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją maszyn rolniczych i komunalnych SaMASZ Sp. Z O.O. W firmie odpowiedzialny jest za nadzorowanie i optymalizację procesu produkcyjnego oraz wdrażanie i utrzymywanie koncepcji szczupłego zarządzania produkcją – Lean Manufacturing.

Organizator:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (WSFiZ) od 1993 r. kształci liderów biznesu. Jest najstarszą uczelnią niepubliczną w regionie oraz jedną z najstarszych w Polsce.Oferuje zróżnicowaną strukturę kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych i technicznych. Oferta edukacyjna obejmuje studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia, budownictwo i studia II stopnia (magisterskie) na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz szereg specjalności przypisanych do poszczególnych kierunków.W ramach programu Erasmus+ najlepsi studenci mogą odbywać część studiów na uczelniach zagranicznych. Wzbogaceniem oferty dydaktycznej są wykłady w języku angielskim. Spełnia to oczekiwania studentów polskich, a jednocześnie umożliwia uczelni przyjmowanie studentów z zagranicy. W WSFiZ studiują studenci z Turcji, Indii, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu.Ważnym uzupełnieniem działalności edukacyjnej jest szeroka gama tematyczna studiów podyplomowych, MBA i kursów dokształcających.