KOŁO NAUKOWE „ECONOMY & SOCIETY”

Koło powstało 10 grudnia 2007 roku z inicjatywy studentów WSFiZ Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej. Pieczę nad Kołem sprawuje dr Dorota Ostrowska, Koło liczy 110 Członków.

Celem działalności koła jest:

Stwarzanie jego Członkom okazji do pogłębiania wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny ekonomii;

Przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego Wydziału oraz dbałość o dobry wizerunek Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku;

Integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach naukowych;

Przygotowywanie Członków Koła do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy;

Umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowości Członków Koła z poszanowaniem propozycji przez nich zgłaszanych;

Kształtowanie nowej kadry naukowej.

Dotychczasowe osiągnięcia

 1. W pierwszym projekcie brało udział 20 Członków Koła: Ekspansja rynku usług finansowych w układzie instytucjonalnym, red. D. Ostrowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009;
 2. W drugim projekcie brało udział 6 Członków Koła: System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce, red. D. Ostrowska, Difin, Warszawa 2013;
 3. W trzecim projekcie brało udział 9 Członków Koła: Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce, red. D. Ostrowska, Difin, Warszawa 2014;
 4. W czwartym projekcie brało udział 4 Członków Koła: Podstawy finansów przedsiębiorstw, red. D. Ostrowska, E. Niedźwiedzka, Difin, Warszawa 2015;
 5. W piątym projekcie brało udział 6 Członków Koła: D. Ostrowska, P. Kowalczyk-Rólczyńska, P. Jamróz, A. Staniszewska, E. Spigarska, M. Staśkiel, Rynek nieruchomości w Polsce.Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 6. W szóstym projekcie brało udział 4 Członków Koła: 1. P. Jamróz, D. Ostrowska. E. Niedźwiedzka, P. Kania, Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2016;
 7. W siódmym projekcie brało udział 10 Członków Koła: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce, red. D. Ostrowska, P. Jamróz, CeDeWu, Warszawa 2016;
 8. W ósmym projekcie brało udział 3 Członków Koła: D. Ostrowska, A. Warelis, P. Sowa, Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2017;
 9. W dziewiątym projekcie brało udział 3 Członków Koła: D. Ostrowska, A. Lipska, J. Witkowska, Rynek biur podróży w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2018;
 • D. Ostrowska, M. Jabłonka, Dobry, bo polski – Działalność Banku Gospodarstwa Krajowego, „Gazeta Finansowa”, 3 – 16 lipca 2009, nr 26;
 • D. Ostrowska, M. Jaworska, „Rodzina na Swoim” podporą gospodarki, „Gazeta Finansowa”, 22 – 28 października 2010, nr 39;
 • D. Ostrowska, M. Cymek, Stan finansowania działalności przedsiębiorstw w okresie kryzysu, „Gazeta Finansowa”, 6 – 12 stycznia 2012, nr 1;
 • D. Ostrowska, A. Skuriat, Franchising a rozwój przedsiębiorczości w Polsce w okresie kryzysu, (w:) Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym, red. A. Iwacewicz – Orłowska, K. Meredyk, D. Sokołowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2012;
 • D. Ostrowska, A. Skuriat, Franchising a rozwój przedsiębiorczości w Polsce w okresie kryzysu, (w:) Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej, tom I, red. K. Meredyk, A. Iwacewicz-Orłowska, D. Sokołowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2012;
 • D. Ostrowska, A. Skuriat, Czy kapitał zagraniczny w przedsiębiorstwach jest nam potrzebny?, „Gazeta Finansowa”, 7-13 grudnia 2012, nr 49;
 • D. Ostrowska, M. Cymek, Upadłość przedsiębiorstw to naturalny regulator, „Gazeta Finansowa”, 22-28 marca 2013, nr 12;
 • D. Ostrowska, A. Skuriat, Insurance Guarantees KUKE S.A. and the Export Efficiency of Polish Economy (w:) Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. A. Kopiński, P. Kowalik, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, Zeszyt Nr 321/2013;
 • D. Ostrowska, A. Skuriat, Financial Insurance and Risk in the Credit Market in Poland in Years 2006-2012, (w:) Przedsiębiorczość i innowacje w warunkach dekoniunktury gospodarczej, red. J. Szabłowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2014;
 • D. Ostrowska, A. Lipska, Ubezpieczenie kredytu hipotecznego, „Gazeta Finansowa”, 11-17 marca 2016, nr 11;
 • D. Ostrowska, A. Lipska, Czy grunty rolne przestaną być przysłowiową żyłą złota?, „Gazeta Finansowa”, 29 kwietnia – 12 maja 2016, nr 18-19;
 • D. Ostrowska, M. Orłowska, Odwrócona hipoteka – iść na całość, czy klepać biedę?, „Gazeta Finansowa”, 20 – 26 maja 2016, nr 21;
 • D. Ostrowska, A. Lipska, Jak mądrze zarządzać środkami finansowymi z programu 500+?, „Gazeta Finansowa”, 27 maja – 2 czerwca 2016, nr 22;
 • D. Ostrowska, A. Lipska, Usługi ubezpieczeniowe na rynku turystycznym, (w:) Teoria efektywności a sektor usług, red. A. Iwacewicz-Orłowska, J. Omieciuch, Wydawnictwo WyższejSzkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2017;
 • D. Ostrowska, A. Lipska, Trzeci filar zamiast OFE?, „Gazeta Finansowa”, 27 lipca – 09 sierpnia 2018, nr 27 – 29;

Miejsce spotkań koła

Wydział Nauk Ekonomicznych WSFiZ, ul. Rubinkowskiego 8, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka

Terminy spotkań: piątek przed zjazdem, godzina 18

Kontakt:

dr Dorota Ostrowska, tel.: 607-655-558,
email: dorota.ostrowska@wsfiz.edu.pl