ROZWÓJ PODSTAWOWYCH OBSZARÓW GOSPODARCZYCH ASPEKTY FINANSOWE

Ostrów Mazowiecka, 25 września 2014

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień, które wymagają dyskusji ze strony środowiska samorządowego, gospodarczego i naukowego na poziomie lokalnym i regionalnym. Można zaliczyć do nich:

 • Finansowanie własne i obce
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego
 • Finansowanie sektora innowacyjnego
 • Finansowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego
 • Unijne środki finansowe
 • Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości
 • Finansowe bariery rozwoju lokalnego i regionalnego

ROZWÓJ PODSTAWOWYCH OBSZARÓW GOSPODARCZYCH

Ostrów Mazowiecka, 18 września 2013

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień, które wymagają dyskusji ze strony środowiska samorządowego, gospodarczego i naukowego. Można zaliczyć do nich:

 • trendy i zjawiska w rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej,
 • twarde i miękkie czynniki rozwoju gmin, miast i subregionu,
 • lokalne i regionalne rynki pracy,
 • zagrożenia zrównoważonego rozwoju układów lokalnych i subregionalnych,
 • polityka rozwoju podstawowych obszarów gospodarczych,
 • instrumenty wsparcia lokalnej przedsiębiorczości,
 • potencjały i specjalizacje w gospodarce lokalnej i regionalnej,
 • gospodarka i polityka przestrzenna miast i gmin,
 • planowanie strategiczne i programowanie rozwoju gmin, powiatów, regionów,
 • strategie rozwoju jako instrument zarządzania gminą,
 • instrumenty marketingu terytorialnego,
 • bariery i dylematy w aktywności samorządowej administracji lokalnej,
 • finansowe uwarunkowania rozwoju podstawowych obszarów gospodarczych