Twoje studia, Twoja kariera w biznesie

Oferujemy programy kształcenia praktycznego na poziomie studiów I i II stopnia  zapewniające zdobycie atrakcyjnej wiedzy oraz umiejętności. Treści nauczania zostały przygotowane wspólnie z pracodawcami, uczysz się tego co realnie wykorzystasz w przyszłości. Zajęcia prowadzone są przez praktyków i wykładowców z doświadczeniem praktycznym. Studiujesz wykorzystując nowoczesne technologie i metody. Masz możliwość uzyskania krajowych i międzynarodowych cenionych przez pracodawców certyfikatów kompetencji zawodowych, (np. Prince2, PMI, IES). Zapewniamy bogatą ofertę wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz uczelni partnerskich, a także szeroki dostęp do systemu stypendiów– czesne możesz obniżyć nawet do zera.

Zapisz się On-Line
 • socjalne
 • Rektora- dla najlepszych studentów
 • bonifikaty czesnego
 • dla osób niepełnosprawnych
 • jednorazowe zapomogi

Orientacyjna wysokość stypendiów wypłacanych w roku akademickim 2015/2016:

Kwota średniego, rocznego stypendium dla jednego uprawnionego studenta w roku akademickim 2016/2017
SocjalneRektoraRazem
Średnie stypendium za semestr jesienny224423004544
Średnie stypendium za semestr wiosenny2007
17333740
Razem425140338284
Czesne za pierwszy* rok studiów 2018/2019
Kierunek studiówCzesne płatne za rokCzesne płatne w 4 ratachCzesne płatne w 12 ratach
RataRataRata
Ekonomia3750985345
* czesne za pierwszy rok studiów na podstawie Instrukcji finansowej na rok 2018/2019

Zniżka w czesnym, na I ratę, wpłaconą w terminie:
31 VII31 VIII30 IX
15%10%5%

Zniżka Rodzinna w czesnym
15%W przypadku jednoczesnego studiowania w Uczelni członków najbliższej rodziny: małżonka, rodzeństwa będących we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy podjęli i kontynuują naukę w Uczelni.

Wpisowe, wielkość opłaty zależy od terminu złożenia dokumentów, do:
30 VI31 VII31 VIII30 IXpo 30 IX
225315360405450

Opłata rekrutacyjna
85nie podlega zwrotowi

Opłaty można wnosić:

BANK PEKAO S.A.

19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Nabór na studia w WSFiZ odbywa się dwa razy w danym roku akademickim. Proces rekrutacji odrębnie prowadzony jest w Uczelni w Białymstoku, w Filii w Ełku oraz na Wydziale Zamiejscowym w Ostrowi Mazowieckiej.

 • Nabór jesienny
  • od 1 czerwca do 15 października
 • Nabór przemienny – wiosenny
  • od 2 stycznia do 28 lutego

Dla przyszłych studentów oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

studia I stopnia

– świadectwo dojrzałości
– 2 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle
– dowód osobisty (do wglądu)
– dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej (do wglądu)

 

studia II stopnia

– odpis dyplomu/ suplement
– 2 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle
– dowód osobisty (do wglądu)
– dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej (do wglądu)

Zadzwoń, napisz lub przyjdź do Działu Rekrutacji!


ul. Rubinkowskiego 8,
07-300 Ostrów Mazowiecka

607-655-558

29-746-88-30

fax: 29-746-88-36

dziekanat.ostrow@wsfiz.edu.pl

Zadaj pytanie

Imię*
Imię drugie
Nazwisko*
Nr telefonu
E-mail*
Tekst wiadomości

Oświadczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926, ze zm.).