STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄZDANIA WCALE NIE MUSZĘ CIĘ WIELE KOSZTOWAĆ

Naszym studentom oferujemy stypendia

  • rektora dla najlepszych studentów,
  • bonifikaty czesnego,
  • socjalne,
  • specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • jednorazowej zapomogi – bezzwrotnej pomocy dla studentów, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Łączna wysokość stypendium może sięgać do 100 % wysokości czesnego.

Wszystkie stypendia i zapomogi są przyznawane na podobnych zasadach jak ma to miejsce w uczelniach państwowych.

Biuro Stypendialne

Wnioski stypendialne w semestrze letnim w r.akad. 2018/19 będą przyjmowane w terminie: od 15 lutego 2019 r. do 15 marca 2019 r.

w Biurze Stypendialnym w Białymstoku (pokój 122 B) wtorek 9.00 – 13.00 środa 9.00 – 11.00 czwartek 9.00 – 13.00 piątek 11.00 – 13.00

sobota 16.02.; 02.03.; 09.03. 2019 w godz. 9.30 – 13.00

W Ostrowi Mazowieckiej w dziekanacie – w godzinach pracy dziekanatu