STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄZDANIA WCALE NIE MUSZĘ CIĘ WIELE KOSZTOWAĆ

Naszym studentom oferujemy stypendia

  • rektora dla najlepszych studentów,
  • bonifikaty czesnego,
  • socjalne,
  • specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • jednorazowej zapomogi – bezzwrotnej pomocy dla studentów, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Łączna wysokość stypendium może sięgać do 100 % wysokości czesnego.

Wszystkie stypendia i zapomogi są przyznawane na podobnych zasadach jak ma to miejsce w uczelniach państwowych.

Biuro Stypendialne

Wnioski w semestrze zimowym w r.a. 2017/2018 będą przyjmowane w terminie:
od 15 września 2017 r. do 16 października 2017 r.

w Biurze Stypendialnym w Białymstoku (pokój 122 B)
wtorek   9.00 – 13.00
środa   9.00 – 11.00
czwartek   9.00 – 13.00
piątek   12.00 – 14.00

sobota  16.09.2017;07.10.2017;    godz. 9.00 – 13.00   (07.10.2017 – z przerwą na Uroczystą Inaugurację roku akademickiego)

niedziela  08.10.2017   godz. 9.00 – 11.30