Szkolenia

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy na temat postawy asertywnej
 • Przećwiczenie technik wzmacniających zachowania asertywne
 • Wykształcenie pozytywnego stosunku do asertywnego sposobu zachowania
 • Uczciwe wyrażanie swoich próśb, opinii, postaw

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • Jasne komunikowanie swoich postaw, opinii i uczuć
 • Obrona swoich praw w sytuacjach, kiedy są naruszane
 • Wzrost umiejętności radzenia sobie z krytyką
 • Wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości
 • Spadek liczby konfliktów
 • Wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi

Wstęp:

 • Przedstawienie trenera, prezentacja programu i celów szkolenia.
 • Kontrakt.

Tematyka szkolenia:

 • Co to jest asertywność?
 • Zachowania asertywne, agresywne, uległe.
 • Co sprawia, że trudno mi przyjąć postawę asertywną?
 • Budujemy fundamenty postawy asertywnej
 • Mapa asertywności, moje prawa i ich obrona
 • Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych
 • Reagowanie na atak i krytykę
 • Asertywne techniki wyrażania oczekiwań

Ewaluacja i zakończenie szkolenia.

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności określania celów i skutecznego planowania.
 • Dostarczenie wiedzy i wskazówek dotyczących zwiększenia wydajności pracy.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.
 • Poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • Podwyższenie kompetencji z zakresu Planowania i organizowania pracy (swojej, jak i również podległych pracowników).
 • Wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem.

Wstęp:

 • Przedstawienie trenera, prezentacja programu i celów szkolenia.
 • Kontrakt.

Tematyka szkolenia:

 • Autodiagnoza zarządzania czasem.
 • Reguły zarządzania czasem.
 • Wyznaczenie celów i planowanie.
 • Zarządzanie priorytetami.
 • Złodzieje czasu- jak się ich pozbyć.
 • Przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później.
 • Delegowanie zadań.
 • Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie.

Ewaluacja i zakończenie szkolenia.

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie znaczenia komunikacji interpersonalnej.
 • Wyposażenie w techniki i strategie ułatwiające efektywne porozumiewanie się w zespole.
 • Poznanie najczęściej spotykanych barier w procesach komunikowania się.
 • Wykorzystania informacji zwrotnej w budowaniu i realizacji zespołowych celów.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • Świadomość znaczenia komunikacji w relacjach interpersonalnych.
 • Eliminacja najczęściej popełnianych błędów w komunikacji.
 • Umiejętność stosowania efektywnych wzorców komunikacji.

Wstęp:

 • Przedstawienie trenera, prezentacja programu i celów szkolenia.
 • Kontrakt.

Tematyka szkolenia:

 • Znaczenie komunikacji i jej wpływ na osiąganie zespołowych oraz indywidualnych celów.
 • Narzędzia i umiejętności komunikacyjne.
 • Formułowanie przekazu komunikacyjnego (pułapki językowe, komunikat ty i ja, aktywne słuchanie).
 • Mowa ciała w komunikacji.

Ewaluacja i zakończenie szkolenia.

Cele szkolenia:

 • Poznanie skutecznych metod weryfikacji kandydatów.
 • Poznanie obecnych metod rekrutacji i selekcji.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników.

Wstęp:

 • Przedstawienie trenera, prezentacja programu i celów szkolenia.
 • Kontrakt.

Tematyka szkolenia:

 • Planowanie procesu rekrutacji pracowników.
 • Opis stanowiska pracy.
 • Metody i źródła pozyskiwania kandydatów.
 • Podania kandydatów – forma i wykorzystanie.
 • Metody selekcji.
 • Rozmowa rekrutacyjna.
 • Strategie prowadzenia rozmów.
 • Techniki zadawania pytań́.
 • Słuchanie i dokonywanie wstępnej oceny.
 • Działania podejmowanie po złożeniu oferty zatrudnienia.
 • Wprowadzanie nowego pracownika do organizacji.
 • Ocena decyzji podjętej podczas procesu selekcji.

Ewaluacja i zakończenie szkolenia.

Cele szkolenia:

 • Wykształcenie pozytywnego stosunku do prowadzenia rozmów oceniających poprzez uświadomienie korzyści wynikających z tego typu działań.
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych istotnych przy prowadzeniu rozmów oceniających pracę (zadawanie pytań, słuchanie, udzielanie informacji zwrotnych).
 • Rozwijanie umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów oceniających pracę.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z udzieleniem informacji zwrotnych.
 • Przekazanie wiedzy na temat przygotowania i prowadzenia rozmowy oceniającej.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • Nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na ocenę pracy.
 • Nabycie umiejętności z zakresu udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu „pułapek” utrudniających obiektywną ocenę pracy.

Wstęp:

 • Przedstawienie trenera, prezentacja programu i celów szkolenia.
 • Kontrakt.

Tematyka szkolenia:

 • Ocena pracy.
 • Rozmowa oceniająca- struktura.
 • Funkcje rozmowy oceniającej.
 • Techniki prowadzenia rozmowy oceniającej.
 • Zasady i kryteria oceny.
 • Przygotowanie do rozmowy oceniającej.
 • Feedback podczas rozmowy oceniającej.
 • Kiedy i za co chwalić.
 • Ustalenie celów rozwojowych.
 • Trudne sytuacje podczas rozmowy oceniającej.

Ewaluacja i zakończenie szkolenia.